Teenused

BETOONITÖÖD

Armatuuri- ja betoonitööd

MÜRITÖÖD

Seinte eihitamine Fibo ja Bauroc plokkidest

FASSADITÖÖD

Fassaadi soojustamine ja viimistlemine

KATUSETÖÖD

Vanade katuste remont, uute katuste paigaldamine.

PLAATIMINE

Plaatide paigaldamine põrandale ja seintele

KIPSITÖÖD

Kipsplaadi paigaldamine (seinad ja lagi)

ABITÖÖD

Tööliste meeskond teeb mis tahes abitöid

TÖÖJÕURENT

Tööjõu rent ja tööjõuvahendus. Ehitajad, koristajad, tööstustöölised, hooajatöölised ja autojuhid.

PUITBRIKETID

Naturaalne ja loodusesõbralik kütus.